7.3. Halovce

Obrázek 73-1. Izomorfní mísitelnost mezi KCl a NaCl při různých teplotách. Za běžných podmínek jsou obě fáze mísitelné jen velmi omezeně. Podle Rösler (1981).

izomorfní mísitelnost KCl-NaCl