7.3. Halovce

Obrázek 73-10. Ve struktuře fluoritu obsazují atomy Ca vrcholy plošně centrované kubické buňky a anionty fluoru obsazují středy oktantů této buňky. Každý fluor má tetraedrickou koordinaci, vápník je v osmičetné koordinaci. Vytvořeno programem ATOM (Shape Software).

struktura fluoritu - základní buňka

Základní buňka obsahuje čtyři vzorcové jednotky (Z = 4), zde dobře viditelná tetraedrické koordinace fluoru.

fluritová struktura - Z=4

Fluoritová struktura v řezu kolmém na [111].

struktura fluoritu kolmo na 111