7.3. Halovce

Obrázek 73-11. Práškový RTG difrakční záznam fluoritu pro Cu záření. Vzorek fluoritu z Běstviné, difraktometr Stadi P, Stoe.

RTG difrakční záznam fluoritu

Základní difrakční maxima od strukturních rovin fluoritu, záznamu podle standardu databáze JCPDS (Co záření).

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,155 32,94 92 1   1   1
2,731 38,23 1 2   0   0
1,932 55,17 100 2   2   0
1,647 65,78 33 3   1   1
1,577 69,11 1 2   2   2