7.3. Halovce

Obrázek 73-12. Ideálně vyvinuté krystaly fluoritu - odleva spojka krychle a hexaoktedru, krychle a trigon-trioktaedru a zcela vpravo spojka krychle a oktaedru. Podle Ježka (1932).

krystaly fluoritu