7.3. Halovce

Obrázek 73-13. Dvojčatná prorostlice fluoritu podle spinelového zákona (111). Podle Ježka (1932).

dvojče fluoritu podle 111