7.3. Halovce

Obrázek 73-14. Jemně zrnitý agregát šedého až zelenošedého fluoritu, červené tabulkovité krystaly jsou tvořeny barytem.

agregát fluoritu s barytem