7.3. Halovce

Obrázek 73-15. Temně fialové krychličky fluoritu na puklině ruly z Nedvědice.

krystalky fluoritu