7.3. Halovce

Obrázek 73-16. Ve struktuře kryolitu je hliník v oktaedrické koordinaci s fluorem a atomy sodíku jsou uloženy v dvanáctičetné koordinaci. Vytvořeno programem ATOM (Shape Software).

struktura kryolitu - základní buňka

Struktura kryolitu v rovině (010), je zde dobře viditelná oktaedrická koordinace hliníku a částečně je zřetelná 12-ti četná koordinace sodíku.

struktura kryolitu v řezu (010)

Řez strukturou kryolitu (100), kde je nejlépe vidět 12-ti četná koordinace sodíku s anionty fluoru.Základní buňka je vyznačena.

struktura kryolitu v řezu (100)