7.3. Halovce

Obrázek 73-18. Uspořádání atomů prvků v základní buňce carnallitu. Z = 12. Vytvořeno programem ATOM (Shape Software).

struktura carnallitu

Struktura carnallitu v rovině (010), atomy draslíku se koordinují s chlorem, hořčík je v oktaedrické koordinaci s kyslíky (resp. molekulami vody).

struktura carnallitu řez (010)

Řez strukturou carnallitu přibližně v rovině (100). Zobrazeny jsou pouze koordinační polyedry KCl6.

struktura carnallitu - pouze K a Cl