7.3. Halovce

Obrázek 73-2. Ve struktuře halitu obsazují atomy Na i atomy Cl tělesově centrovanou kubickou buňku a obě tyto buňky jsou do sebe zasunuty o 1/2 tělesové úhlopříčky. Atomy Na i Cl mají oktaedrickou koordinaci. Vytvořeno programem ATOM (Shape Software).

struktura halitu - základní buňka

Struktura halitu ve směru [111]. Ve struktuře jsou vrstvy atomů Cl a atomů Na, které se střídají.

struktura halitu kolmo na 111

Struktura halitu zobrazená pomocí koordinačních oktaedrů NaCl6.

koordinační oktaedry Na v halitu