7.3. Halovce

Obrázek 73-3. Práškový RTG difrakční záznam halitu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow (Stoe).

RTG difrakční záznam halitu

Základní difrakční maxima od strukturních rovin halitu, záznamu podle standardu databáze JCPDS.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,260 31,85 13 1   1   1
2,821 36,97 100 2   0   0
1,994 53,31 55 2   2   0
1,701 63,45 2 3   1   1
1,628 66,66 15 2   2   2
1,410 78,75 6 4   0   0
1,294 87,46 1 3   3   1
1,261 90,36 11 4   2   0
1,152 101,94 7 4   2   2
1,086 110,98 1 5   1   1
0,997 127,60 2 4   4   0
0,953 139,54 1 5   3   1
0,940 144,16 3 6   0   0