7.3. Halovce

Obrázek 73-4. Krystaly halitu - různoměrný vývoj krychlí.

různoměrný vývin krystalů halitu