7.3. Halovce

Obrázek 73-6. Drobně zrnitý agregát halitu šedé až šedohnědé barvy.

zrnitý agregát halitu