7.3. Halovce

Obrázek 73-7. Vláknitý agregát halitu šedé barvy, místy zbarvený do červena jemným hematitovým pigmentem.

vláknitý agregát halitu