7.3. Halovce

Obrázek 73-8. Ve struktuře sylvínu obsazují atomy K i atomy Cl tělesově centrovanou kubickou buňku a obě tyto buňky jsou do sebe zasunuty o 1/2 tělesové úhlopříčky. Atomy K i Cl mají oktaedrickou koordinaci. Vytvořeno programem ATOM (Shape Software).

struktura sylvínu - základní buňka

Struktura sylvínu ve směru kolmo na [111]. Ve struktuře jsou vrstvy atomů Cl a atomů K, které se střídají.

struktura sylvínu - řez kolmo na 111