7.3. Halovce

Obrázek 73-9. Práškový RTG difrakční záznam sylvínu pro Co záření. Modelováno programem WinXpow (Stoe).

 práškový RTG difrakční záznam sylvínu

Základní difrakční maxima od strukturních rovin sylvínu, záznamu podle standardu databáze JDPDS.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,633 28,51 1 1   1   1
3,146 33,04 100 2   0   0
2,225 47,41 37 2   2   0
1,897 56,26 1 3   1   1
1,817 58,99 10 2   2   2
1,573 69,31 5 4   0   0
1,407 78,94 9 4   2   0