7.4. Sulfidy

Obrázek 74-1. Struktura sfaleritu - atomy Zn jsou v tetraedrické koordinaci s atomy síry a naopak. Vyznačena je základní buňka. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura sfaleritu