7.4. Sulfidy

Obrázek 74-10. Difrakční RTG práškový záznam wurtzitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam wurtzitu

Základní difrakční maxima od strukturních rovin wurtzitu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,310 31,36 100 1   0   0
3,129 33,22 84 0   0   2
2,926 35,60 87 1   0   1
2,273 46,34 28 1   0   2
1,910 55,84 81 1   1   0
1,764 60,93 54 1   0   3
1,654 65,46 11 2   0   0
1,630 66,55 47 1   1   2
1,599 68,01 12 2   0   1
1,564 69,76 2 0   0   4