7.4. Sulfidy

Obrázek 74-105. Typický čtyřčetný srůst bournonitu, tzv. kolečková ruda. Krystalové tvary: c = {001}, b = {010}, a = {100}, m = {110}. Podle Ježka (1932).

kolečková ruda bournonitu