7.4. Sulfidy

Obrázek 74-106. Pozice jednotlivých atomů v základní buňce struktury proustitu (Z = 6). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura proustitu

Struktura proustitu v řezu (001) v vyznačenými koordinačními polyedry As.

struktura proustitu - řez (001)