7.4. Sulfidy

Obrázek 74-11. Různopolární krystaly wurtzitu s pyramidálním zakončením. Podle Ježka (1932).

různopolární krystaly wurtzitu