7.4. Sulfidy

Obrázek 74-110. Ideálně vyvinuté krystaly proustitu. Krystalové tvary: a = {11-20}, q = {11-23}, b = {10-10}, r = {10-11}. Podle Ježka (1932).

krystaly proustitu