7.4. Sulfidy

Obrázek 74-113. Pozice jednotlivých atomů v základní buňce struktury tetraedritu (Z = 2). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura tetraedrit - tennantit

Struktura tetraedritu v pohledu na (100).

struktura tetraedritu v pohledu na (100)