7.4. Sulfidy

Obrázek 74-114. Difrakční RTG práškové záznamy tetraedritu a tennantitu, modelováno pro Co záření programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam tetraedritu

RTG difrakční záznam tennantitu

Základní difrakční maxima a intenzity od strukturních rovin tetraedritu (vlevo) a tennantitu (pravo) podle standardů databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
7,382 11,98 8 1   1   0
5,224 16,96 13 2   0   0
4,263 20,82 1 2   1   1
3,693 24,08 25 2   2   0
3,302 26,98 3 3   1   0
3,016 29,60 100 2   2   2
2,791 32,04 10 3   2   1
2,612 34,30 16 4   0   0
2,461 36,48 11 4   1   1
2,336 38,50 7 4   2   0
2,228 40,46 3 3   3   2
2,133 42,34 6 4   2   2
2,049 44,16 7 4   3   1
1,907 47,64 5 5   2   1
1,847 49,30 36 4   4   0
1,792 50,92 3 4   3   3
1,741 52,52 2 4   4   2
1,695 54,06 6 6   1   1
1,652 55,58 3 6   2   0
1,612 57,08 1 5   4   1
1,575 58,56 16 6   2   2
1,541 60,00 2 6   3   1
1,508 61,46 1 4   4   4
1,477 62,86 3 5   4   3
1,422 65,62 1 6   3   3
1,396 66,98 2 6   4   2
1,327 70,98 1 6   5   1

 

D 2Theta I(rel) H   K   L
7,232 12,23 2 1   1   0
4,172 21,28 5 2   1   1
3,612 24,63 3 2   2   0
3,234 27,56 1 3   1   0
2,950 30,27 100 2   2   2
2,732 32,75 4 3   2   1
2,555 35,09 13 4   0   0
2,409 37,30 6 3   3   0
2,180 41,39 1 3   3   2
2,087 43,32 1 4   2   2
2,004 45,20 5 5   1   0
1,866 48,76 8 5   2   1
1,807 50,47 33 4   4   0
1,753 52,13 2 5   3   0
1,704 53,77 1 6   0   0
1,658 55,36 4 6   1   1
1,616 56,95 1 6   2   0
1,577 58,46 1 5   4   1
1,541 59,99 14 6   2   2
1,507 61,47 1 6   3   1
1,476 62,94 1 4   4   4
1,446 64,40 2 7   1   0
1,390 67,29 1 7   2   1
1,366 68,68 1 6   4   2
1,298 72,82 1 6   5   1