7.4. Sulfidy

Obrázek 74-115. Různé typy dokonale vyvinutých krystalů tetraedritu - zleva nahoře trigon-titetraedr, spojka pozitivního tetraedru (červeně) s krychlí a trigon-trioktaedrem, spojka pozitivního (červeně) a negativního (modře tetraedru s krychlí a hojnoplochý krystal tetragonálního typu. Podle Zamarský (1981).

krystaly tetraedritu