7.4. Sulfidy

Obrázek 74-116. Jemně zrnitý až celistvý agregát tetraedritu, spolu se sideritem.

celistvý agregát tetraedritu