7.4. Sulfidy

Obrázek 74-120. Ideálně vyvinuté, krátce a dlouze sloupcovité krystaly realgaru. Krystalové tvary: m = {110}, b = {010}, l = {210}, r = {012}. Podle Ježka (1932).

krystaly realgaru