7.4. Sulfidy

Obrázek 74-123. Difrakční RTG práškový záznam auripigmentu, modelováno pro Co záření programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam auripigmentu

Základní difrakční maxima a intenzity od strukturních rovin auripigmentu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel)

H   K   L

4,800 18,47 100 0   2   0
3,700 24,03 35 -1   1   1
3,190 27,95 40 0   2   1
3,080 28,97 35 1   3   0
2,990 29,86 10 3   2   0
2,859 31,26 80 -3   0   1
2,797 31,97 80 2   3   0
2,724 32,85 100 3   1   1
2,574 34,83 30 0   3   1
2,429 36,98 100 3   2   1
2,348 38,30 20 1   4   0
2,312 38,92 25 -4   1   1
2,135 42,30 40 -4   3   0