7.4. Sulfidy

Obrázek 74-124. Ideálně vyvinuté krystaly auripigmentu. Krystalové tvary: u = {110}, b = {010}, o = {011}, p = {122}. Podle Ježka (1932).

krystaly auripigmentu