7.4. Sulfidy

Obrázek 74-13. Pozice jednotlivých atomů v základní buňce chalkopyritu. Měď a železo obsazují statisticky pozice Zn ve sfaleritové struktuře, základní buňka má dvojnásobný parametr c. Koordinace kovů je tetraedrická. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura chalkopyritu

Struktura chalkopyritu v pohledu na rovinu (100). Koordinační polyedry Cu jsou odlišeny od atomů Fe. Základní buňka je vyznačena.

struktura chalkopyritu v řezu (110)

Struktura chalkopyritu v rovině (001), vyznačena je základní buňka.

struktura chalkopyritu na (001)