7.4. Sulfidy

Obrázek 74-14. Difrakční RTG práškový záznam chalkopyritu pro Co záření, modelováno programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam chakopyritu

Základní difrakční maxima od strukturních rovin chalkopyritu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
4,720 21,85 1 1   0   1
3,039 34,24 100 1   1   2
2,905 35,87 1 1   0   3
2,645 39,53 3 2   0   0
2,606 40,15 3 0   0   4
2,307 45,63 1 2   1   1
1,955 54,46 1 2   1   3
1,940 54,91 1 1   0   5
1,870 57,15 16 2   2   0
1,856 57,62 25 2   0   4
1,673 64,66 1 3   1   0
1,593 68,34 12 3   1   2
1,576 69,18 6 1   1   6
1,572 69,35 2 3   0   3
1,564 69,76 1 2   1   5