7.4. Sulfidy

Obrázek 74-15. Ideálně vyvinuté krystaly chalkopyritu různého typu. Krystalové tvary: p = {111}, z = {201}, e = {101}. Podle Ježka (1932).

různé krystaly chalkopyritu