7.4. Sulfidy

Obrázek 74-16. Různoměrný vývin zlatově žlutých krystalů chalkopyritu, místy s rýhováním na plochách.

krystaly žlutého chalkopyritu