7.4. Sulfidy

Obrázek 74-17. Dvojčatné srůsty chalkopyritu - vlevo dvojče rozlišené barevně, vpravo paterče. Podle Ježka (1932).

dvojčatné srůsty chalkopyritu