7.4. Sulfidy

Obrázek 74-18. Jemně zrnitý agregát žlutého chalkopyritu, přítomen je i vysoce lesklý galenit.

agregát chalkopyritu