7.4. Sulfidy

Obrázek 74-19. Středně zrnitý agregát žlutého chalkopyritu v páskované rudní struktuře.

páskovaná textura agregátů chalkopyritu