7.4. Sulfidy

Obrázek 74-2. Difrakční RTG práškový záznam sfaleritu (ložisko Horní Město) pro Co záření, měřeno na difraktometru Stadi P, Stoe.

difrakční RTG záznam sfaleritu

Základní difrakční maxima od strukturních rovin sfaleritu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,123 33,29 100 1   1   1
2,705 38,62 10 2   0   0
1,912 55,79 51 2   2   0
1,633 66,43 30 3   1   1
1,561 69,92 2 2   2   2
1,351 82,92 6 4   0   0