7.4. Sulfidy

Obrázek 74-21. Ve struktuře bornitu je v rombické zkladní buňce 16 vzorcových jednotek. Atomy Fe jsou pro přehlednost vynechány. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura bornitu

Struktura bornitu v pohledu na rovinu (001). Schématické uspořádání koordinačních polyedrů mědi.

struktura bornitu na (001)