7.4. Sulfidy

Obrázek 74-23. Celistvý agregát bornitu s typickou červeno-fialovou barvou. Podle Ďuďa, Rejl, Slivka (1990).

agregát červenofialového bornitu