7.4. Sulfidy

Obrázek 74-24. Uspořádání atomů Cd a S v základní buňce greenockitu. Jde o shodný strukturní typ s wurtzitem. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura greenockitu - základní buňka

Struktura greenockitu v pohledu na rovinu (001). Základní buňka je vyznačena. Všechny atomy jsou vzájemně v tetraedrické koordinaci.

struktura greenockitu - pohled na (001)