7.4. Sulfidy

Obrázek 74-25. Difrakční RTG práškový záznam greenockitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam greenockitu

Základní difrakční maxima od strukturních rovin greenockitu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,586 28,89 62 1   0   0
3,360 30,88 91 0   0   2
3,164 32,85 100 1   0   1
2,452 42,79 29 1   0   2
2,071 51,19 48 1   1   0
1,900 56,18 50 1   0   3
1,793 59,85 8 2   0   0
1,763 60,99 31 1   1   2
1,733 62,17 15 2   0   1
1,680 64,34 5 0   0   4
1,582 68,87 3 2   0   2
1,521 72,03 3 1   0   4
1,400 79,44 15 2   0   3