7.4. Sulfidy

Obrázek 74-28. Struktura galenitu je izotypní se strukturou halitu. Atomy Pb jsou v oktaedrické koordinaci a obsazují uzlové pozice v plošně centrované kubické buňce, podobně tak atomy S. Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura galenitu je typem NaCl

Pohled na strukturu galenitu ve směru trojčetné inverzní osy symetrie. Všechny atomy jsou vzájemně v oktaedrické koordinaci.

pohled na strukturu galenitu ve směru 111