7.4. Sulfidy

Obrázek 74-29. Difrakční RTG práškový záznam galenitu pro Co záření, modelováno programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam galenitu

Základní difrakční maxima od strukturních rovin galenitu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
3,429 30,24 84 1   1   1
2,969 35,07 100 2   0   0
2,099 50,45 57 2   2   0
1,790 59,96 35 3   1   1
1,714 62,92 16 2   2   2
1,484 74,13 10 4   0   0