7.4. Sulfidy

Obrázek 74-3. Ideální vývin krystalů sfaleritu, vlevo spojka rombického dodekaedru s pozitivním (červený) a negativním tetraedrem (modrý), vpravo spojka pozitivního a negativního tetraedru s krychlí. Podle Ježka (1932).

krystaly sfaleritu