7.4. Sulfidy

Obrázek 74-30. Různé typy ideálně vyvinutých krystalů galenitu - zeleně jsou značeny plochy krychle, modře plochy oktaedru. Podle Rösler (1981).

různé typy krystalů galenitu