7.4. Sulfidy

Obrázek 74-33. Hrubě zrnitý agregát galenitu s dokonalou štěpností podle krychle.

štěpnost galenitu