7.4. Sulfidy

Obrázek 74-34. Stabilita v systému Fe - S v oblasti složení pyrhotinu při různých teplotách. Podle Klein, Hurlbut (1993).

fázový diagram pro systém Fe-S