7.4. Sulfidy

Obrázek 74-35. Struktura monoklinického pyrhotinu, základní buňka je obsazena 26 vzorcovými jednotkami (Z = 26). Řez podle roviny 100). Vytvořeno programem ATOMS (Shape Software).

struktura monoklinického pyrhotinu

Struktura pyrhotinu v řezu (001). Základní buňka je vyznačena.

struktura pyrhotinu na (001)

Hexagonální struktura troilitu, kde nejsou vakantní pozice Fe. Koordinace atomů je oktaedrická.

struktura troilitu

Pohled na strukturu troilitu v řezu (001).

struktura troilitu v řezu 001