7.4. Sulfidy

Obrázek 74-36. Difrakční RTG práškový záznam monklinického pyrhotinu pro Co záření, modelováno programem WinXpow, Stoe.

RTG difrakční záznam monoklinického pyrhotinu

Základní difrakční maxima od strukturních rovin monoklinického pyrhotinu podle standardu databáze JCPDS pro Co záření.

D 2Theta I(rel) H   K   L
5,770 17,84 12 0   1   1
5,710 18,03 15 2   0   0
5,270 19,54 8 0   0   2
4,700 21,94 8 1   1   1
3,620 28,61 6 2   1   1
3,400 30,51 3 -1   1   3
3,290 31,55 4 1   2   0
3,220 32,26 3 2   0   2
3,190 32,57 2 -4   0   2
3,130 33,21 2 0   1   3
2,979 34,95 85 -1   2   2
2,851 36,57 9 -4   1   1
2,644 39,55 100 0   0   4
2,633 39,72 75 -3   2   2
2,549 41,09 4 3   2   0
2,376 44,23 4 2   1   3
2,357 44,61 3 -5   1   3
2,335 45,05 1 4   1   1
2,239 47,09 1 0   3   1
2,206 47,84 2 -1   2   4
2,166 48,78 2 -1   1   5
2,155 49,05 2 -2   3   1
2,069 51,23 55 2   0   4
2,064 51,36 90 3   2   2
2,054 51,63 100 -5   2   2
2,046 51,85 35 3   1   3
1,980 53,71 2 -1   3   3
1,954 54,49 2 -2   0   6
1,948 54,67 2 -4   0   6
1,816 59,02 2 -4   3   3
1,768 60,79 1 -7   1   3
1,718 62,75 80 0   4   0
1,681 64,30 1 -5   3   1
1,609 67,55 6 -4   3   5
1,605 67,74 10 3   2   4
1,598 68,08 10 -7   2   2
1,573 69,31 2 6   0   2