7.4. Sulfidy

Obrázek 74-37. Ideálně vyvinuté krystaly pyrhotinu - vlevo tabulkovitý habitus, uprostřed sloupcovitý habitus a vpravo trojčatný srůst. Krystalové tvary: z = {20-21}, v = {40-41}, m = {10-10}, c = {0001}. Podle Ježka (1932).

různé typy krystalů pyrhotinu